Immagine

Milan

Galleria Vittorio Emanuele II

Camera: Olympus Omd Em-1 Mk2 – Lens: Zuiko 14-150mm f/4

– Shutter Speed: 1/200s – Aperture: f/5.4 – ISo: 200 –

Immagine

Fuori dal tunnel

 

Fuori dal tunnel

Di corsa verso la luce!

 

Immagine

Chiesa di San Rocco – Bagolino